38ο χλμ. Λεωφ. Πορτο Ραφτη ΤΗΛ +30 22990 86267 +30 697 445 8934 - +30 697 615 9046
Close
38ο χλμ. Λεωφ. Πορτο Ραφτη
+30 22990 86267 - +30 697 445 8934 - +30 697 615 9046 info@cannabistreet.gr

ΓΕΝΙΚΑ

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και των υπηρεσιών, που παρέχονται μέσω αυτής, υπόκειται στους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις, με τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί ανεπιφύλακτα. 

Απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η δική σας ικανοποίηση. Για την ποιοτικότερη προσφορά των υπηρεσιών και προϊόντων μας, χρειαζόμαστε κάποια δικά σας βασικά στοιχεία. Ο επισκέπτης/χρήστης δηλώνει ρητά ότι κατανοεί πλήρως την Πολιτική Απορρήτου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστοτόπου και ότι συμφωνεί ανεπιφύλακτα μ’ αυτή.

Συνεπώς, κατά την επίσκεψη και πριν από οποιαδήποτε χρήση, ο υποψήφιος πελάτης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το κείμενο αυτής της σελίδας. Αν δεν συμφωνεί, οφείλει να αποχωρήσει άμεσα από τον ιστότοπό μας και να αποφύγει οποιαδήποτε μελλοντική του χρήση.

Δεν είμαστε σε θέση να ενημερώνουμε κατ’ ιδίαν τους επισκέπτες/χρήστες μας για τυχόν διαφοροποιήσεις στους κατωτέρω όρους. Συνίσταται, λοιπόν, σ’ αυτούς να επισκέπτονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα σελίδα και να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές. Η συνέχιση της χρήσης του ιστοτόπου και μετά τις όποιες αλλαγές αναδεικνύει τη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών από τον επισκέπτη.

Η ιστοσελίδα μας, καθώς και τα περιεχόμενα, προϊόντα και υπηρεσίες της είναι διαθέσιμα για κάθε ενήλικο πρόσωπο που είναι νομικά ικανό να συνάπτει συμβάσεις (δεσμευτικές συμφωνίες). Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποδεικτικά συμμόρφωσης στα κριτήρια αυτά κατά την πρόσβαση σε όλες (ή ορισμένες) από τις υπηρεσίες/προϊόντα της, στη μορφή στοιχείων ταυτοποίησης ή στοιχείων επικοινωνίας.

Όλοι οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης, που αναφέρονται στην παρούσα σελίδα του ιστότοπού μας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Δεν υποστηρίζουμε ή προωθούμε τη χρήση κανενός είδους ναρκωτικών ή άλλων ουσιών. Η σελίδα αυτή και τα προϊόντα που πωλούνται, απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες.

Όπου χρησιμοποιούνται οι όροι ΄΄εμείς΄΄, ΄΄μας΄΄, ΄΄εμάς΄΄, ΄΄ημών΄΄, αυτοί αναφέρονται στην εταιρία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.» και στα προϊόντα που αυτή μεταπωλεί.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η εταιρία μας παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο χρήστης δηλώνει πως κατανοεί ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες παρέχονται ΄΄ως έχουν΄΄, κατά την περιγραφή που γίνεται στον ιστότοπό μας.

Τυχόν παράπονα, απαιτήσεις, ανησυχίες, ή ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα που εκτίθενται σ’ αυτή την ιστοσελίδα πρέπει να απευθύνονται στους επίσημους παραγωγούς αυτών. Όλα τα προϊόντα που εκτίθενται σε αυτή την ιστοσελίδα παράγονται, ελέγχονται και πωλούνται από Ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρείες που πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές και πιστοποιήσεις ποιότητας και ασφάλειας. Το εμπορικό όνομα των προϊόντων βρίσκεται στην περιγραφή του προϊόντος και την επίσημη συσκευασία.

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα επιτρέπεται προσωρινά και διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αποσύρουμε οποιοδήποτε προϊόν  ή να αλλάξουμε τους όρους αγοράς του (π.χ. τιμή), χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα άμεσης διακοπής της πρόσβασης στον ιστότοπο σε κάθε χρήστη που παραβιάζει τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσεως.

Δεν εγγυόμαστε ότι η ποιότητα οποιασδήποτε παρεχομένης εκ μέρους μας υπηρεσίας ή παροχή οποιουδήποτε προϊόντος θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας. 

Για τυχόν ερωτήματα αναφορικά με τα προϊόντα μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας πριν προβείτε σε οποιαδήποτε αγορά.

Αποποιούμαστε την ιατρική ευθύνη. Τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας δεν έχουν αξιολογηθεί από τον Οργανισμό Ελέγχου Φαρμάκων και Τροφίμων και δεν προορίζονται να διαγνώσουν ή να θεραπεύσουν οποιαδήποτε ασθένεια και πάθηση. Οι πληροφορίες και οι περιγραφές για τα προϊόντα έρχονται από τους κατασκευαστές τους και ικανοποιούν μόνο το ενημερωτικό κομμάτι, χωρίς να αντικαθιστούν τον ιατρικό επιστήμονα. Οι περιγραφές των προϊόντων δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση την ιατρική συμβουλή. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν ξεκινήσετε να εκτελείτε πρόγραμμα λήψης διατροφικών συμπληρωμάτων. 

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η επιχείρηση για αποζημίωση του χρήστη για διαφυγόντα κέρδη ή για ζημίες από οποιαδήποτε αιτία, αναφορικά με τη λειτουργία και χρήση του παρόντος ιστοτόπου, στην οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ζημίας προκληθεί στον χρήστη και προέρχεται από καθυστέρηση λήψης, μη λήψη ή  απώλεια δεδομένων κατά την χρήση της ιστοσελίδας. Η  επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν συνδέσεις (links) που παρέχονται μέσα από τον ιστότοπο. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος πληρωμής των σχετικών τελών, καθώς και κάθε σχετικού κόστους που θα προκληθεί από την χρήση της ιστοσελίδας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η ιστοσελίδα αυτή είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας μας προς πώληση προϊόντων μέσω του διαδικτύου. Το εν λόγω ηλεκτρονικό κατάστημα (στο εξής: cannabistreet.gr) αφενός σέβεται την ιδιωτικότητα των χρηστών του και αφετέρου αναγνωρίζει τη λειτουργικότητα των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Γι’ αυτό, έχοντας λάβει τα απαιτούμενα τεχνικά μέτρα, προσφέρουμε τα προϊόντα μας τηρώντας τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων, του ελληνικού Νόμου 4624/2019, αλλά και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Όσοι επισκέπτονται το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορούν να περιηγούνται χωρίς να αποκαλύπτεται η ταυτότητά τους και γενικά οποιοδήποτε εξατομικευμένη πληροφορία των προσωπικών τους στοιχείων. Φυσικά, οι χρήστες του ιστοτόπου μας έχουν τη δυνατότητα, κατόπιν δικής τους επιλογής, να μας χορηγήσουν στοιχεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οικειοθελώς, ώστε να τους παρέχουμε ευχερέστερα πληροφόρηση, αλλά και συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Παρακαλούνται οι επισκέπτες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος να διαβάσουν προσεκτικά το παρόν κεφάλαιο για την Πολιτική διαχείρισης των δικών τους προσωπικών πληροφοριών, προκειμένου να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, επεξεργαζόμαστε, διαμοιράζουμε και προστατεύουμε τα προσωπικά στοιχεία τα οποία περιέρχονται στην κατοχή μας.

Φέρουμε ευθύνη για τα προσωπικά στοιχεία που μας γνωστοποιείτε, όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου, και άλλες πληροφορίες, απαραίτητες να μας γνωστοποιηθούν για τη διενέργεια παραγγελιών μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, αλλά και για την εγγραφή σας σ’ αυτό μέσω της δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού. Δηλώνουμε ρητά ότι κανένα από τα ανωτέρω στοιχεία δεν μεταφέρεται σε τρίτους, πέρα από το προσωπικό και τους προστηθέντες της επιχειρήσεώς μας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορούμε να μοιραστούμε τα εν λόγω δεδομένα με τρίτους, εκτός των προσώπων της εταιρίας μας, όταν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεκπεραίωση των νόμιμων επαγγελματικών μας στόχων, αλλά και όταν επιβάλλεται από το νόμο, από Δικαστήριο ή από αρμόδιες υπηρεσίες.

Κατά την περιήγηση στην ιστοσελίδα μας, λαμβάνουμε αυτόματα τη διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου του ατομικού σας υπολογιστή, η οποία μας παρέχει στοιχεία για το λειτουργικό σύστημα και το πρόγραμμα περιήγησης (browser) αυτού. Έτσι, και με τη συναίνεσή σας, μας δίνεται η δυνατότητα να σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά υλικό διαφημιστικού χαρακτήρα, αναφορικά με το κατάστημά μας, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του. Σε περίπτωση που αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρία μας οποιαδήποτε στιγμή στην κάτωθι ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση, ώστε να ανακαλέσετε την ως άνω συγκατάθεσή σας.

Διατηρούμε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Συνεπώς, συνίσταται οι επισκέπτες/χρήστες να επισκοπούν το παρόν κεφάλαιο ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς ο έλεγχος για τυχόν τροποποιήσεις και ενημερώσεις έγκειται στη δική τους σφαίρα ευθύνης. Οποιαδήποτε αλλαγή, αφαίρεση ή προσθήκη τίθεται ενεργός ήδη από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα.

Τέλος, οι επισκέπτες/χρήστες διατηρούν τη δυνατότητα να ζητήσουν οποιαδήποτε στιγμή την αλλαγή ή τη διαγραφή των στοιχείων τους από το ηλεκτρονικό σύστημα της επιχειρήσεώς μας, επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο ελεγκτή δεδομένων.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  info@cannabistreet.gr

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

Πληρώνετε κατά την παραλαβή του προϊόντος. 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ)

Πληρώνεται με τραπεζική κατάθεση ή μεταφορά χρημάτων μέσω τραπέζης. Η αποστολή της παραγγελίας θα εφόσον έχουμε την επιβεβαίωση της τράπεζας ότι το ποσό μεταφέρθηκε στο λογαριασμό μας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Τράπεζα: Τράπεζα Πειραιώς

Κάτοχος λογαριασμού: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.

Αριθμός λογαριασμού: 5131096375919

IBAN: GR91 0172 1310 0051 3109 6375 919

BIC/SWIFT: PIRBGRAA

Χώρα: Ελλάδα

Τυχόν πρόσθετες χρεώσεις μεταφοράς από την τράπεζα του πελάτη βαρύνουν τον ίδιο.

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

Για παραγγελίες εντός Ελλάδος το κόστος μεταφοράς έως 2 κιλά είναι 3,60 ευρώ + Φ.Π.Α.. Άνω των 2 κιλών +0,90/κιλό.


Το κόστος αντικαταβολής ανέρχεται στα +1,90 ευρώ + Φ.Π.Α..

Για αγορές ύψους άνω των 50 ευρώ τα μεταφορικά είναι δωρεάν σε όλη την Ελλάδα


ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση των παραγγελιών γίνεται από 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες εντός Ελλάδος.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον έχει ενημερωθεί προηγουμένως ο πελάτης, ο χρόνος παράδοσης δύναται να παραταθεί. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Επιστροφές γίνονται δεκτές συνοδευόμενες από την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο αγοράς εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων και μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε, βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στα οποία τα παραλάβατε (να μην έχει παραβιασθεί με οποιονδήποτε τρόπο η συσκευασία του προϊόντος ή το ίδιο το προϊόν. Στην περίπτωση αυτή, επιβαρύνεται αποκλειστικά με το κόστος  επιστροφής των προϊόντων. 

Εάν η επιστροφή δεν γίνει εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, η «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.». διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί την επιστροφή.

Οι επιστροφές χρημάτων γίνονται σε διάστημα 15 ημερών από παραλαβή των προϊόντων από την «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.».

Σε περίπτωση τυχόν λάθους εκ μέρους της εταιρείας μας, σας επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία της παραγγελίας συν τα έξοδα αποστολής.

Ασφάλεια συναλλαγών.

Η παράδοση των προϊόντων γίνεται από συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών στις οποίες η cnbstreet.gr προωθεί τα προσωπικά στοιχεία των πελατών έτσι ώστε να καθίσταται εφικτή η παράδοση και εκτέλεση των παραγγελιών.

Ενημερωθείτε για το νομοθετικό πλαίσιο της χώρας σας για την κάνναβη, για να βεβαιωθείτε ότι μπορούμε να σας  στείλουμε προϊόντα, πριν από την αγορά.

Η επιχείρηση είναι προς πώληση. Καλέστε μας στο +30 697 615 9046 για πληροφορίες.