38ο χλμ. Λεωφ. Πορτο Ραφτη ΤΗΛ +30 22990 86267 +30 697 445 8934 - +30 697 615 9046
Close
38ο χλμ. Λεωφ. Πορτο Ραφτη
+30 22990 86267 - +30 697 445 8934 - +30 697 615 9046 info@cannabistreet.gr

KANNABIO

Kannabio Hemp Hellas - Προϊόντα κάνναβης CBD

Η «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΝΑΒΙO – HEMP HELLAS», με τον διακριτικό τίτλο «KANNABIO ΚΟΙΝΣΕΠ» και την αγγλική απόδοση “KANNABIO hemp cooperative”, ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2016.

Αποστολή:

Αποστολή της ΚΟΙΝΣΕΠ KANNABIO είναι η διάδοση της ελληνικής κλωστικής κάνναβης και η ανάπτυξη της ελληνικής βιοτεχνίας - βιομηχανίας κλωστικής κάνναβης, η παραγωγή ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων, η διείσδυση στην παγκόσμια αγορά, η ανάπτυξη του συνεργατισμού και η προστασία του περιβάλλοντος.

Παρέχουμε συμβουλές και τεχνογνωσία για την καλλιέργεια και μεταποίηση της κλωστικής/ βιομηχανικής κάνναβης. Δημιουργούμε μεταποιητική μονάδα για την παραγωγή βιολογικών ελαίων, διατροφικών συμπληρωμάτων και οικοδομικών υλικών. Ενημερώνουμε και ευαισθητοποιούμε για το φυτό της κλωστικής/ βιομηχανικής κάνναβης. Δικτύωση και διασύνδεση με διεθνείς φορείς και ερευνητικά κέντρα για την κλωστική κάνναβη.

Στόχος:

Στόχος του Συνεταιρισμού είναι η ανάδειξη, μέσω της συνεργασίας και της συλλογικής προσπάθειας των μελών του, όλων των δυνατοτήτων αξιοποίησης του φυτού της κλωστικής ή βιομηχανικής κάνναβης (Cannabis Sativa L. ή hemp). Πιο συγκεκριμένα, η οικολογική καλλιέργεια πιστοποιημένων από την ΕΕ ποικιλιών του φυτού, η παραγωγή- εισαγωγή- επεξεργασία- μεταποίηση- εμπορία προϊόντων Κλωστικής Κάνναβης, η παροχή υπηρεσιών που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την ενίσχυση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της οικολογικής συνείδησης των πολιτών, καθώς και την ενδυνάμωση της τοπικής και περιφερειακής αειφόρου οικο-ανάπτυξης.

Πιο συγκεκριμένα:

Οι στόχοι του Συνεταιρισμού, μέσα στα πλαίσια της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας, εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

  • Οικολογική καλλιέργεια του φυτού της κλωστικής ή βιομηχανικής κάνναβης (Cannabis Sativa L. ή hemp). Σε γόνιμες παραγωγικές εκτάσεις αλλά και σε ιδιαίτερα μολυσμένα εδάφη για εδαφοβελτίωση και οικολογική αποκατάσταση.
  • Επεξεργασία, μεταποίηση και παραγωγή προϊόντων κλωστικής- βιομηχανικής κάνναβης. (Όπως σπόρια, έλαια, βάμματα, θεραπευτικά σκευάσματα, κηραλοιφές, αλεύρι, τρόφιμα, πρωτεΐνη και διατροφικά συμπληρώματα, φαρμακευτικά σκευάσματα κάνναβης, ηδύποτα, οικοδομικά και μονωτικά υλικά, χαρτί και χαρτοπολτό, βιοπλαστικά, βιοκαύσιμα, κλωστές- ίνες, υφαντά και υφάσματα, σειρά ρούχων, καλλυντικά και άλλα καινοτόμα και οικολογικά προϊόντα- παράγωγα της κλωστικής κάνναβης που έχει περί τις 25.000 χρήσεις).
  • Εισαγωγή, παραγωγή, μεταποίηση, διακίνηση και εμπορία- εξαγωγή προϊόντων κλωστικής- βιομηχανικής κάνναβης.
  • Έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών σχετικών με την κλωστική κάνναβη. Ιδιαίτερα καλλιεργητικών και μεταποιητικών ζητημάτων.
  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Κατάρτιση συγκεκριμένων ομάδων στόχων, όπως ενδεικτικά αγρότες, μεταποιητές, έμποροι, άνεργοι, νέοι επιχειρηματίες, κ.α.) σχετικά με τα περιβαλλοντικά. Κοινωνικά και οικονομικά οφέλη της κλωστικής κάνναβης.
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, προτάσεων πολιτικής, τεχνογνωσίας και κατευθυντήριων αρχών προς τη διοίκηση και κάθε ενδιαφερόμενο. (σε ότι αφορά την βέλτιστη ανάπτυξη του κλάδου σύμφωνα με τις διεθνείς καλές πρακτικές και εμπειρίες).
  • Εντοπισμός και αποκατάσταση- εδαφοβελτίωση μολυσμένων και βεβαρημένων περιοχών με καλλιέργεια κλωστικής κάνναβης.
  • Κατασκευή οικημάτων και λοιπών κατασκευών και παντός είδους εφαρμογές με δομικά/ μονωτικά υλικά από παράγωγα hemp.

Όραμα:

Να παράγουμε ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα βιομηχανικής κάνναβης, προωθώντας τις συνεταιριστικές αρχές, τον συνεργατισμό και την αγρο-οικολογία.

Προβολή όλων των 8 αποτελεσμάτων

Κάντε την παραγγελία σας ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεφώνου +30 697 615 9046 ή +30 22990 86267.